Mistrzostwa Bytowa Amatorów w pływaniu

Listopad 28th, 2017

plywKompleks Basenowo-Rekreacyjny „NIMFA” serdecznie zaprasza na Mistrzostwa Bytowa Amatorów w Pływaniu, które odbędą się w dniu 10 grudnia 2017 r. (niedziela) o godzinie 11:00 na basenie sportowym. Zawody mają służyć upowszechnieniu i popularyzacji sportu amatorskiego, propagowaniu aktywnego stylu życia i promocji basenu w Bytowie.

REGULAMIN

1. CEL:

Celem zawodów jest upowszechnienie i popularyzacja sportu amatorskiego, propagowanie aktywnego stylu życia i promocja basenu w Bytowie.

2. UDZIAŁ W ZAWODACH:

W zawodach mogą uczestniczyć osoby:

  • niepełnoletnie od 13 lat pod opieką opiekuna oraz za pisemną zgodą odpowiedzialności prawnej rodzica/opiekuna prawnego;
  • pełnoletnie – każdy uczestnik pisemnie oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność (oświadczenia uczestnicy otrzymają przed zawodami) lub przedstawiają odpowiednie zaświadczenie lekarskie zezwalające na start w zawodach.

3. ORGANIZATOR:

Kompleks Basenowo – Rekreacyjny w Bytowie Spółka z o.o.

 

4. TERMIN I MIEJSCE:

Zawody odbędą się w dniu 10.12.2017 r. /niedziela/ godz. 11.00 na basenie sportowym Kompleksu Basenowo- Rekreacyjnego „NIMFA” w Bytowie, ul. Mickiewicza 15. Możliwość wcześniejszego zapisu w recepcji basenu.

 

5.  KONKURENCJE PŁYWACKIE:

Uczestnicy zawodów w poszczególnych kategoriach wiekowych będą rywalizować w następujących konkurencjach:

  • 50m (styl dowolny)
  • 100m (styl zmienny – motylkowy, grzbietowy, klasyczny, kraul na piersiach)
  • 100m (styl dowolny)
  • 1000m (styl dowolny)

Zawodnicy rozpoczynają start ze słupka startowego lub z wody przy ścianie basenu.

 

6. KATEGORIE:

 

Dystans 50 m stylem dowolnym

13-17 lat K/M

18-39 lat K/M

40-49 lat K/M

50-59 lat K/M

60+ K/M

 

Dystans 100 m stylem dowolnym

13-17 lat K/M

18 + K/M

Dystans 100 m stylem zmiennym

OPEN

Dystans 1000 m stylem dowolnym

OPEN

Zawody w poszczególnych kategoriach odbędą się pod warunkiem, że do regulaminowych kategorii zapiszą się przynajmniej 3 osoby! Zawodnicy z kategorii wiekowej, do której zapisały się mniej niż 3 osoby mogą wystąpić w wyższej lub niższej kategorii wiekowej.

 

7.  NAGRODY

Organizator zapewnia nagrody dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych. Są to nagrody w postaci dyplomów (1-6 miejsce) oraz medali (1-3 miejsce) jak również nagrody rzeczowe.

 

8. KOSZTY UDZIAŁU

Każdy uczestnik zawodów startuje na własny koszt wykupując godzinny bilet na basen. Uiszczenie opłaty startowej w postaci biletu upoważnia uczestnika do dalszego bezpłatnego pobytu na pływalni do czasu zakończenia zawodów. Dekoracja jest oficjalnym zakończeniem.

 

9.  ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW

Uczestnicy mogą zgłaszać swój udział w zawodach w recepcji, w godzinach otwarcia basenu lub telefonicznie pod numerem 59 822-15-01 każdego dnia w godzinach otwarcia basenu.

 

10.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decydować będzie organizator.

OTWARTEMISTRZOSTWABYTOWAW PLYWANIU

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.