Cennik obowiązujący od 01.01.2024r.

  Bilet zwykły

 • W godzinach 7:00-8:00 możliwy jest  jedynie zakup biletu jednogodzinnego na basen pływacki,
 • Przy zakupie biletu wstępu Klient określa przewidywany czas pobytu,
 • Cena biletu wstępu zależy od godziny dokonania zakupu w danej strefie czasowej,
 • Bilety mogą być 1, 2 godzinne oraz całodzienne,
 • W przypadku przekroczenia przewidywanego czasu pobytu, naliczana jest dopłata w cyklu minutowym i proporcjonalnie do ceny biletu obowiązującej w chwili zakończenia pobytu,
 • Wejście do strefy saun wstrzymuje czas korzystania z basenu, wówczas naliczana jest opłata za pobyt w strefie saun wg  stawek saunowych.

Bilet ulgowy

 • Uczniowie  i dzieci  powyżej 13 lat, studenci – wymagana legitymacja szkolna lub studencka (wiek do 26 lat)
 • Osoby niepełnosprawne – wymagany dokument potwierdzający w stopniu lekkim lub umiarkowanym.
 • UWAGA! Dla  osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i jego opiekuna wejście bezpłatne po okazaniu orzeczenia.

Bilet grupowy

 • Przysługuje grupie od 15 osób (dzieci, młodzieży, osobom dorosłym),
 • Upoważnia do korzystania tylko z części basenowej,
 • Niezależnie od grupy wiekowej cena zakupu biletu jest jednakowa.
 • Bilet nie łączy się z innymi ulgami.

Bilet dziecięcy

 • Upoważnia tylko do korzystania z części basenowej,
 • Przysługuje dziecku od  3 lat do ukończenia 13 lat pod opieką przynajmniej jednego rodzica/ opiekuna prawnego,
 • Dla dzieci w wieku szkolnym do 13 roku życia wymagana legitymacja szkolna,
 • Ulga przysługuje tylko na dziecko,
 • Opłata za rodziców/opiekunów  prawnych wg cennika.

Bilet senior

 • Ulga przysługuje dla osoby od 60 roku życia wymagany dokument tożsamości ze zdjęciem do wglądu.

Uwaga!!! (poszczególne kategorie biletów wstępu nie łączą się ze sobą.)