Cennik

 

CENNIK ZA KORZYSTANIE Z OFERTY REKREACYJNEJ

cennik 2019

BILET DZIECIĘCY:
• Upoważnia tylko do korzystania z części basenowej,
• Przysługuje dziecku w wieku od powyżej 3 lat do ukończenia 12 lat pod opieką przynajmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna – dla dzieci w wieku szkolnym wymagana legitymacja szkolna,
• Ulga przysługuje tylko dziecku,
• Opłata za rodziców/prawnych opiekunów wg cennika,
• Ulga przysługuje na każde dziecko w rodzinie.

BILET SENIOR:
• Osoby powyżej 60 roku życia – wymagany dokument tożsamości ze zdjęciem.

KLIENCI INDYWIDUALNI – BILET ULGOWY:
• Uczniowie powyżej 12 lat, studenci – wymagana legitymacja szkolna lub studencka (wiek do 26 lat),
• Osoby niepełnosprawne, opiekun osoby niepełnosprawnej – wymagany dokument potwierdzający niepełnosprawność z adnotacją „wymaga opieki osoby drugiej”,

KLIENCI INDYWIDUALNI – BILET ZWYKŁY:
• W godzinach 7:00 – 8:00 możliwy jest jedynie zakup biletu jednogodzinnego na basen pływacki,
• Przy zakupie biletu wstępu Klient określa przewidywany czas pobytu,
• Cena biletu wstępu zależy od godziny dokonania zakupu biletu,
• Bilety wstępu mogą być 1, 2 i 3-godzinne,
• Bilet 3-godzinny upoważnia do całodziennego pobytu,
• W przypadku przekroczenia przewidywanego czasu pobytu, naliczana jest dopłata w cyklu minutowym i proporcjonalnie do ceny biletu obowiązującej w chwili zakończenia pobytu,
• Wejście do strefy saun wstrzymuje czas korzystania z basenu (Opłata za korzystanie ze strefy saun naliczana jest niezależnie i zgodnie z odrębnym cennikiem).

BILET GRUPOWY:
• Przysługuje grupie od 10 osób (dzieci, młodzieży, osobom dorosłym),
• Upoważnia do korzystania tylko z części basenowej,
• Niezależnie od grupy wiekowej cena zakupu biletu grupowego jest jednakowa,
• Cena zakupu zależna jest od czasu pobytu w pływalni,
• Bilet grupowy nie daje możliwości korzystania z innych usług w Kompleksie, np. sauny, solarium, odnowy biologicznej.

BILET BEZPŁATNY:

  • Dzieci do lat 3,
  • opiekunowie osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym,
  • opiekunowie grup zorganizowanych (1 opiekun na 15 osób dzieci do 18 r. ż.).