Karta Dużej Rodziny

KDR_Tu_honorujemy_Karte_Duzej_RodzinyRodziny wielodzietne mogą korzystać z przywilejów, ulg i preferencji oferowanych przez podmioty Realizujące Program między innymi nasz Kompleks. Z ulg i preferencji mogą korzystać całe rodziny, jak również poszczególni członkowie oddzielnie. Dokumentem potwierdzającym uprawnienie do korzystania z ulg i preferencja w Programie jest Karta Dużej Rodziny, wydawana przez Burmistrza Miasta Bytów, na podstawie wniosku rodzica lub opiekuna prawnego. KDR przysługuje dzieciom w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje oraz rodzicom/opiekunom prawnym, czyli Kartę otrzymuje każdy członek rodziny, której na podstawie wniosku, karty zostaną przyznane.
Koordynatorem realizacji Programu jest Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych Urzędu Miejskiego w Bytowie.
Do identyfikacji osoby uprawnionej do korzystania z ulg i preferencji wystarczy KDR ze zdjęciem. W przypadku braku zdjęcia na KDR, do identyfikacji osoby niezbędne jest posiadanie innego dokumentu ze zdjęciem.

Dla Klientów posiadających Kartę Dużej Rodziny przysługuje 20% zniżka na basen oraz 10% zniżki na saunę i siłownię.
Zniżek nie stosuję się do karnetów oraz biletów objętych preferencjami do korzystania z ulg i zwolnień w Programie.

 

Informacje szczegółowe znajdują się w katalogu oferowanych ulg i preferencji publikowanym na stronie www.bytow.com.pl