Zmiany cennika oraz godzin otwarcia!

Grudzień 29th, 2018

favSzanowni Goście Kompleksu „NIMFA”. Od 1 stycznia 2019 r. zacznie obowiązywać nowy cennik korzystania z oferty rekreacyjnej. Coraz wyższe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektu w postaci podwyżek energii elektrycznej w 2018 r. i planowanych w 2019 r. oraz kosztów pracy powodują, że jesteśmy zmuszeni nieznacznie podnieść cenę części naszych usług związanych z korzystaniem z basenu oraz strefy saun. Podwyżka cen wyniesie dla basenu do 1,00 zł brutto oraz strefy saun w kwocie 0,10 zł brutto/minutę. Pozostałe ceny usług pozostają na niezmienionym poziomie. Wyrażamy nadzieję, że pomimo podwyżki cen, w dalszym ciągu będziecie Państwo korzystać z oferty „NIMFY”.

Ponadto planujemy w najbliższym czasie poszerzyć ofertę dostępnych usług w Kompleksie Basenowo-Rekreacyjnym w Bytowie sp. z o.o. oraz wydłużyć czas dostępności oferowanych usług w okresie jesienno-zimowym od 02.01.2019r. do 31.03. do godz. 23:00, co z pewnością uatrakcyjni wachlarz świadczonych usług i umili Państwu pobyt w naszym obiekcie.

Zarząd Kompleksu Basenowo- Rekreacyjnego

w Bytowie Sp. z o.o.

cennik2019
BILET DZIECIĘCY: 
• Upoważnia tylko do korzystania z części basenowej,
• Przysługuje dziecku w wieku od powyżej 3 lat do ukończenia 12 lat pod opieką przynajmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna – dla dzieci w wieku szkolnym wymagana legitymacja szkolna,
• Ulga przysługuje tylko dziecku,
• Opłata za rodziców/prawnych opiekunów wg cennika,
• Ulga przysługuje na każde dziecko w rodzinie.

BILET SENIOR:
• Osoby powyżej 60 roku życia – wymagany dokument tożsamości ze zdjęciem.

 

KLIENCI INDYWIDUALNI – BILET ULGOWY:
• Uczniowie powyżej 12 lat, studenci – wymagana legitymacja szkolna lub studencka (wiek do 26 lat),
• Osoby niepełnosprawne

 

KLIENCI INDYWIDUALNI – BILET ZWYKŁY:
• W godzinach 7:00 – 8:00 możliwy jest jedynie zakup biletu jednogodzinnego na basen pływacki,
• Przy zakupie biletu wstępu Klient określa przewidywany czas pobytu,
• Cena biletu wstępu zależy od godziny dokonania zakupu biletu,
• Bilety wstępu mogą być 1, 2 i 3-godzinne,
• Bilet 3-godzinny upoważnia do całodziennego pobytu,
• W przypadku przekroczenia przewidywanego czasu pobytu, naliczana jest dopłata w cyklu minutowym i proporcjonalnie do ceny biletu obowiązującej w chwili zakończenia pobytu,
• Wejście do strefy saun wstrzymuje czas korzystania z basenu (Opłata za korzystanie ze strefy saun naliczana jest niezależnie i zgodnie z odrębnym cennikiem).

 

BILET GRUPOWY:
• Przysługuje grupie od 10 osób (dzieci, młodzieży, osobom dorosłym),
• Upoważnia do korzystania tylko z części basenowej,
• Niezależnie od grupy wiekowej cena zakupu biletu grupowego jest jednakowa,
• Cena zakupu zależna jest od czasu pobytu w pływalni,
• Bilet grupowy nie daje możliwości korzystania z innych usług w Kompleksie, np. sauny, solarium, odnowy biologicznej.

 

BILET BEZPŁATNY:

  • Dzieci do lat 3,
  • opiekunowie osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym,
  • opiekunowie grup zorganizowanych (1 opiekun na 15 osób dzieci do 18 r. ż.).

SAUNA:
• 0,50 zł/min. (30 zł/h) za pierwszą godzinę
• 0,25 zł/min. – następne godziny

 

SIŁOWNIA:
• 1 wejście:

do 15:00- 7 zł/100 min.

Od 15:00- 9 zł/100 min.

Karnet miesięczny- 90 zł bez ograniczeń wejść.

SOLARIUM:
• 1,00 zł/min
• Max 15,00 zł/15 min.

godz funkcjonowania

 

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.