V Otwarte Mistrzostwa Pomorza w Kulturystyce

Marzec 10th, 2014
plakatZAPRASZAMY SYMPATYKÓW KULTURYSTYKI I FITNESS

V Otwarte Mistrzostwa Pomorza w Kulturystyce i Fitness Seniorek i Seniorów odbędą się w następujących kategoriach:

a)      Fitness sylwetkowe kobiet – wszechkategoria (OPEN)

b)      Bikini fitness – wszechkategoria (OPEN)

c) Kulturystyka mężczyzn:

- kat. do 70 kg
- kat. do 80 kg
- kat. do 90 kg
- kat. + 90 kg
- kat. OPEN, w której zmierzą się wyłącznie zwycięzcy powyższych kategorii wagowych
c) Kulturystyka klasyczna mężczyzn – wszech-kategoria (OPEN)

WŚRÓD KIBICÓW ZOSTANĄ WYLOSOWANE NAGRODY SPECJALNE
Wstęp 5 PLN

R E G U L A M I N

 

V OTWARTE MISTRZOSTWA POMORZA W KULTURYSTYCE I FITNESS

KOBIET I MĘŻCZYZN – BYTÓW 2014

 

1.    PATRONAT HONOROWY

Burmistrz Miasta Bytów

2.    ORGANIZATORZY

Kompleks Basenowo-Rekreacyjny w Bytowie Sp. z o.o.

Ośrodek Ćwiczeń Siłowych „Atleta”

 

3.     WSPÓŁORGANIZATORZY

Urząd Miejski w Bytowie

Starostwo Powiatowe w Bytowie

Bytowskie Centrum Kultury

POZKFiTS w Słupsku

PZKFiTS

Sponsor Główny – Fitness Authority

 

4.    TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Zawody odbędą się w dniu 6 kwietnia 2014 r. o godz. 11:00 w Sali Widowiskowej Bytowskiego Centrum Kultury, przy ulicy Wojska Polskiego 12.

 

5.    BIURO ZAWODÓW I WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW

Weryfikacja zawodników odbędzie się w biurze zawodów (hall Bytowskiego Centrum Kultury), które będzie czynne w dniu imprezy tj. 6 kwietnia 2014 r. w godz. 9:00 – 10-30.

 

6.    UCZESTNICTWO

W zawodach mogą uczestniczyć jedynie zawodniczki i zawodnicy zrzeszeni w organizacjach sportowych będących członkami PZKFiTS. Zawodnicy dotychczas nie zrzeszeni proszeni są o zapisanie się do najbliższego stowarzyszenia sportowego należącego do PZKFiTS.

Kluby sportowe wystawiające zawodników muszą posiadać opłacone składki członkowskie na rok 2014. Komisja sędziowska może nie dopuścić do startu zawodniczki i zawodników, którzy nie są przygotowani do startu.

 

Wszyscy przystępujący do weryfikacji powinni posiadać:

a) ważny dokument tożsamości

b) aktualne badania lekarskie

c) aktualną i opłaconą licencję  PZKFiTS

d) regulaminowy strój sportowy

e) płytę CD z nagraniem do programu dowolnego

 

Informacji w sprawie opłaconych składek członkowskich (dot. Stowarzyszeń sportowych),  aktualnych          i opłaconych licencji (dotyczy zawodniczek i zawodników) udziela biuro Związku, tel.: 0-22-550-09-67,  fax.: 0-22-550-09-68, e-mail: pzkfits@pzkfits.pl

 

7.    ZGŁOSZENIA

a) za pomocą poczty na adres: Kompleks Basenowo-Rekreacyjny w Bytowie Sp. z o.o.,

ul. Mickiewicza 15, 77-100 Bytów

– zgłoszenia drogą pocztową będą przyjmowane do dnia 30 marca 2014 r.

b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@basen-bytow.pl

– zgłoszenia drogą poczty elektronicznej będą przyjmowane do dnia 30 marca 2014 r.

c) w dniu zawodów w biurze zawodów do godz. 10:30

 

8.    WPISOWE

Każda zawodniczka i zawodnik wpłaca wpisowe w wysokości 40 zł podczas weryfikacji w dniu imprezy w biurze zawodów (hol BCK).

 

9.    KOMISJA SĘDZIOWSKA

Komisję sędziowską powołuje PZKFiTS. Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami PZKFiTS (IFBB).

 

10.  NARADA TECHNICZNA

Narada techniczna dla sędziów i kierowników ekip odbędzie się w dniu zawodów

tj. 6 kwietnia 2014 r. w biurze zawodów (hol BCK) o godz. 10:30.

 

11.  KATEGORIE

V  Otwarte Mistrzostwa Pomorza w Kulturystyce i Fitness Seniorek i Seniorów odbędą się w

następujących kategoriach:

 

a)      Fitness sylwetkowe kobiet – wszechkategoria (OPEN)

b)      Bikini fitness – wszechkategoria (OPEN)

c)      Kulturystyka mężczyzn:

- kat. do 70 kg

- kat. do 80 kg

- kat. do 90 kg

- kat.    +   90 kg

- kat. OPEN, w której zmierzą się wyłącznie zwycięzcy powyższych kategorii wagowych

c) Kulturystyka klasyczna mężczyzn – wszechkategoria (OPEN)

 

12.  NAGRODY

We wszystkich kategoriach za zajęcie miejsca I, II, III – puchary i dyplomy.

We wszystkich kategoriach OPEN za zajęcie miejsca I, II, III – nagrody rzeczowe lub finansowe.

Wśród kibiców zostanie wylosowana nagroda specjalna.

 

13.  PROGRAM ZAWODÓW

 

Eliminacje i półfinały:

Fitness sylwetkowe kobiet – I runda (ocena sylwetki w dowolnym stroju bikini).

Kulturystyka mężczyzn – do 70 kg, do 80 kg, do 90 kg, + 90 kg (I runda – porównania).

Bikini fitness kobiet – runda 1 (zwroty)

Kulturystyka klasyczna mężczyzn (I runda – porównania)

 

Finały (odbędą się bezpośrednio po zakończeniu półfinałów).

Fitness sylwetkowe kobiet – II runda (ocena sylwetki w dowolnym stroju bikini).

Kulturyści – kat. do 70 kg – II runda (pozy obowiązkowe, dogrywka) i III runda (program dowolny).

Kulturyści – kat. do 80 kg – II runda (pozy obowiązkowe, dogrywka) i III runda (program dowolny).

Kulturyści – kat. do 90 kg – II runda (pozy obowiązkowe, dogrywka) i III runda (program dowolny).

Kulturyści – kat.  +  90 kg – II runda (pozy obowiązkowe, dogrywka) i III runda (program dowolny).

Bikini fitness kobiet – II runda (T-walking + ocena sylwetki w zwrotach)

Kulturystyka klasyczna mężczyzn – II runda (pozy obowiązkowe, dogrywka) i III runda (program

dowolny).

Kulturyści kat. OPEN (pozy obowiązkowe i dogrywka).

 

 

14.  ZAKWATEROWANIE

Organizator ma możliwość rezerwacji miejsc noclegowych po wcześniejszym pisemnym lub telefonicznym zamówieniu z podaniem ilości rezerwowanych miejsc. Rezerwacje będą przyjmowane do dnia 5 kwietnia 2014 r. pod adresem:

Kompleks Basenowo-Rekreacyjny w Bytowie Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 15

77-100 Bytów

Tel. 59  822-15-00

e-mail: sekretariat@basen-bytow.pl

 

Podane ceny wynajęcia pokoju są kwotami brutto:

Pokój 1-osobowy  – 48 zł

Pokój 2-osobowy  – 71 zł

     Pokój 3-osobowy  – 83 zł

Pokój 4-osobowy  – 96 zł

 

15.  UDZIELANIE INFORMACJI

Wszelkich informacji o zawodach udziela:

Kompleks Basenowo-Rekreacyjny w Bytowie Sp. z o.o., tel.: 0-59-822-22-57,

e-mail: sekretariat@basn-bytow.pl

 

16.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Ubezpieczenie podczas zawodów spoczywa wyłącznie na zawodnikach lub jednostkach delegujących.

Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga komisja złożona z sędziego głównego i organizatora zawodów.

W przypadku zgłoszenia się mniejszej ilości zawodników w danej kategorii wagowej, organizator ma prawo do innego podziału nagród.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

 

 

 

 

Zatwierdzono:                                                                                                                   ORGANIZATORZY

 

mgr inż. Andrzej Michalak                                                                                                                    Krzysztof Stępień
Wiceprezes PZKFiTS                                                                                                                               Prezes Zarządu
06.02.2014 r.                                                                                                                           Kompleks Basenowo-Rekreacyjny

w Bytowie Spółka z o.o.

Marian Sabisz

Ośrodek Ćwiczeń Siłowych „Atleta”

w Bytowie

 

plakat

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.