VI Mistrzostwa Bytowa Amatorów w Pływaniu

Listopad 28th, 2018

plywKompleks Basenowo-Rekreacyjny „NIMFA” serdecznie zaprasza na VI Mistrzostwa Bytowa Amatorów w Pływaniu, które odbędą się w dniu 9 grudnia 2018 r. (niedziela) o godzinie 11:00 na basenie sportowym. Zawody mają służyć upowszechnieniu i popularyzacji sportu amatorskiego, propagowaniu aktywnego stylu życia i promocji basenu w Bytowie.

REGULAMIN

1.      CEL:

Celem zawodów jest upowszechnienie i popularyzacja sportu amatorskiego, propagowanie aktywnego stylu życia i promocja basenu w Bytowie.

2.      UDZIAŁ W ZAWODACH:

W zawodach mogą uczestniczyć osoby:

  • niepełnoletnie od 13 lat pod opieką opiekuna oraz za pisemną zgodą odpowiedzialności prawnej rodzica/opiekuna prawnego;
  • pełnoletnie – każdy uczestnik pisemnie oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność (oświadczenia uczestnicy otrzymają przed zawodami) lub przedstawiają odpowiednie zaświadczenie lekarskie zezwalające na start w zawodach.

3.      ORGANIZATOR:

Kompleks Basenowo – Rekreacyjny w Bytowie Spółka z o.o.

4.      TERMIN I MIEJSCE:

Zawody odbędą się w dniu 09.12.2018r. (niedziela) godz. 11.00 na basenie sportowym Kompleksu Basenowo- Rekreacyjnego „NIMFA” w Bytowie, ul. Mickiewicza 15. Możliwość wcześniejszego zapisu w recepcji basenu.

5.      KONKURENCJE PŁYWACKIE:

Uczestnicy zawodów w poszczególnych kategoriach wiekowych będą rywalizować w następujących konkurencjach:

  • 50m (styl dowolny)
  • 100m (styl zmienny – motylkowy, grzbietowy, klasyczny, kraul na piersiach)
  • 100m (styl dowolny)
  • 1000m (styl dowolny)

Zawodnicy rozpoczynają start ze słupka startowego lub z wody przy ścianie basenu.

6.      KATEGORIE:

W poszczególnych kategoriach wszyscy zawodnicy startują OPEN, czyli bez podziału na płeć.

Kategorie wiekowe dla osób niepełnoletnich:

Dystans 50 m stylem dowolnym – 13 – 17 lat

Dystans 100 m stylem dowolnym – 13 – 17 lat

Dystans 100 m stylem zmiennym – 13 – 17 lat

Dystans 1000 m stylem dowolnym – 13 – 17 lat

 

Kategorie wiekowe dla osób pełnoletnich:

Dystans 50 m stylem dowolnym

Dystans 100 m stylem dowolnym

Dystans 100 m stylem zmiennym

Dystans 1000 m stylem dowolnym

Zawody w poszczególnych kategoriach odbędą się pod warunkiem, że do regulaminowych kategorii zapiszą się przynajmniej 3 osoby! Zawodnicy z kategorii wiekowej, do której zapisały się mniej niż 3 osoby mogą wystąpić w wyższej lub niższej kategorii wiekowej.

7.      NAGRODY

Organizator zapewnia nagrody dla trzech najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych.

8.      KOSZTY UDZIAŁU

Każdy uczestnik zawodów startuje na własny koszt wykupując godzinny bilet na basen. Uiszczenie opłaty startowej w postaci biletu upoważnia uczestnika do bezpłatnego pobytu

w strefie basenów, po zakończonych zawodach, do zamknięcia basenu.

9.      ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW

Uczestnicy mogą zgłaszać swój udział w zawodach w recepcji, każdego dnia w godzinach otwarcia basenu.

10.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decydować będzie organizator.

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.