VI Otwarte Mistrzostwa Pomorza w Kulturystyce

Luty 26th, 2015

zawodykulikonaZapraszamy sympatyków kulturystki i fitness na VI Otwarte Mistrzostwa Pomorza w Kulturystyce i Fitness Kobiet i Mężczyzn Bytów 2015 odbędą się 29.03.2015r. początek o godz. 11:00 w sali BCK w Bytowie w następujących kategoriach:

a)      Fitness sylwetkowe kobiet – wszechkategoria (OPEN)

b)      Bikini fitness – wszechkategoria (OPEN)

c) Kulturystyka mężczyzn:

- kat. do 70 kg
- kat. do 80 kg
- kat. do 90 kg
- kat. + 90 kg
- kat. OPEN, w której zmierzą się wyłącznie zwycięzcy powyższych kategorii wagowych
c) Kulturystyka klasyczna mężczyzn – wszech-kategoria (OPEN)

WŚRÓD KIBICÓW ZOSTANĄ WYLOSOWANE NAGRODY SPECJALNE
Wstęp 5 PLN

 

1.    PATRONAT HONOROWY

Burmistrz Miasta Bytowa – Ryszard Sylka

 

2.    ORGANIZATORZY

Kompleks Basenowo-Rekreacyjny w Bytowie Sp. z o.o.

Ośrodek Ćwiczeń Siłowych „Atleta” w Bytowie

 

3.     WSPÓŁORGANIZATORZY

Urząd Miejski w Bytowie

Starostwo Powiatowe w Bytowie

Bytowskie Centrum Kultury

PZKiF w Słupsku

PZKFiTS

Sponsor Główny – Fitness Authority

 

4.    TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Zawody odbędą się w dniu 29 marca 2015 r. o godz. 11:00 w Sali Widowiskowej Bytowskiego Centrum Kultury, przy ulicy Wojska Polskiego 12.

 

5.    BIURO ZAWODÓW I WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW

Weryfikacja zawodników odbędzie się w biurze zawodów (hall Bytowskiego Centrum Kultury), które będzie czynne w dniu imprezy tj. 29 marca 2015 r. w godz. 9:00 – 10:30.

 

6.    UCZESTNICTWO

W zawodach mogą uczestniczyć jedynie zawodniczki i zawodnicy zrzeszeni w organizacjach sportowych będących członkami PZKFiTS. Zawodnicy dotychczas niezrzeszeni proszeni są o zapisanie się do najbliższego stowarzyszenia sportowego należącego do PZKFiTS.

Kluby sportowe wystawiające zawodników muszą posiadać opłacone składki członkowskie na rok 2015. Komisja sędziowska może nie dopuścić do startu zawodniczki lub zawodników, którzy nie są przygotowani do startu.

 

Wszyscy przystępujący do weryfikacji powinni posiadać:

a) ważny dokument tożsamości

b) aktualne badania lekarskie

c) aktualną i opłaconą licencję PZKFiTS

d) regulaminowy strój sportowy

e) płytę CD z nagraniem do programu dowolnego

 

Informacji w sprawie opłaconych składek członkowskich (dot. Stowarzyszeń sportowych), aktualnych

i opłaconych licencji (dotyczy zawodniczek i zawodników) udziela biuro Związku, tel.: 0-22-550-09-67,

fax.: 0-22-550-09-68, e-mail: pzkfits@pzkfits.pl

 

 

7.    ZGŁOSZENIA

a) za pomocą poczty na adres: Kompleks Basenowo-Rekreacyjny w Bytowie Sp. z o.o.,

ul. Mickiewicza 15, 77-100 Bytów

– zgłoszenia drogą pocztową będą przyjmowane do dnia 23 marca 2015r.

b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@basen-bytow.pl

– zgłoszenia drogą poczty elektronicznej będą przyjmowane do dnia 23 marca 2015r.

c) w dniu zawodów w biurze zawodów do godz. 10:30

W zgłoszeniu należy podać:

- imię i nazwisko

- dokładną datę urodzenia

- miejsce zamieszkania i nazwę klubu

- dokładną kategorię startową

 

8.    WPISOWE

Każda zawodniczka i zawodnik wpłaca wpisowe w wysokości 40 zł podczas weryfikacji w dniu imprezy w biurze zawodów (hol BCK).

 

9.    KOMISJA SĘDZIOWSKA

Komisję sędziowską powołuje PZKFiTS. Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami PZKFiTS (IFBB).

 

10.  NARADA TECHNICZNA

Narada techniczna dla sędziów i kierowników ekip odbędzie się w dniu zawodów

tj. 29 marca 2015 r. w biurze zawodów (hol BCK) o godz. 10:30.

 

11.  KATEGORIE

VI Otwarte Mistrzostwa Pomorza w Kulturystyce i Fitness Seniorek i Seniorów będą obejmowały następujące kategorie:

 

a)      Fitness sylwetkowe kobiet – wszechkategoria (OPEN)

b)  Bikini fitness – wszechkategoria (OPEN)

c)  Kulturystyka mężczyzn:

- kat. do 70 kg

- kat. do 80 kg

- kat. do 90 kg

- kat.        + 90 kg

- kat. OPEN, w której zmierzą się wyłącznie zwycięzcy powyższych kategorii wagowych

d) Kulturystyka klasyczna mężczyzn – wszechkategoria (OPEN)

 

12.  NAGRODY

We wszystkich kategoriach za zajęcie miejsca I, II, III – puchary i miejsca IV,V,VI – dyplomy.

We wszystkich kategoriach OPEN za zajęcie miejsca I, II, III – nagrody rzeczowe lub finansowe.

Wśród kibiców zostanie rozlosowana nagroda specjalna.

 

 

13.  PROGRAM ZAWODÓW

 

Eliminacje i półfinały:

Fitness sylwetkowe kobiet – I runda (ocena sylwetki w dowolnym stroju bikini).

Kulturystyka mężczyzn – do 70 kg, do 80 kg, do 90 kg, + 90 kg (I runda – porównania).

Bikini fitness kobiet – runda I (zwroty)

Kulturystyka klasyczna mężczyzn: I runda (porównania)

Finały (odbędą się bezpośrednio po zakończeniu półfinałów):

Fitness sylwetkowe kobiet – II runda (T-walking + ocena sylwetki w zwrotach).

Kulturyści – kat. do 70 kg – II runda (pozy obowiązkowe, dogrywka) i III runda (program dowolny).

Kulturyści – kat. do 80 kg – II runda (pozy obowiązkowe, dogrywka) i III runda (program dowolny).

Kulturyści – kat. do 90 kg – II runda (pozy obowiązkowe, dogrywka) i III runda (program dowolny).

Kulturyści – kat.  +  90 kg – II runda (pozy obowiązkowe, dogrywka) i III runda (program dowolny).

Bikini fitness kobiet – II runda (T-walking + ocena sylwetki w zwrotach)

Kulturystyka klasyczna mężczyzn:  II runda (pozy obowiązkowe, dogrywka) i III runda (program dowolny).

Kulturyści kat. OPEN (pozy obowiązkowe i dogrywka).

 

14.  ZAKWATEROWANIE

Organizator ma możliwość rezerwacji miejsc noclegowych po wcześniejszym pisemnym lub telefonicznym zamówieniu z podaniem ilości rezerwowanych miejsc. Rezerwacje będą przyjmowane do dnia 28 marca 2015 r. pod adresem:

Kompleks Basenowo-Rekreacyjny w Bytowie Sp. z o.o.

Ul. Mickiewicza 15

77-100 Bytów

Tel./fax: 0-59-822-15-00

e-mail: sekretariat@basen-bytow.pl

 

Podane ceny wynajęcia pokoju są kwotami brutto:

Pokój 1-osobowy  – 48 zł

Pokój 2-osobowy  – 71 zł

     Pokój 3-osobowy  – 83 zł

Pokój 4-osobowy  – 96 zł

 

15.  UDZIELANIE INFORMACJI

Wszelkich informacji o zawodach udziela:

Kompleks Basenowo-Rekreacyjny w Bytowie Sp. z o.o.,

tel.: 0-59-822-15-00, e-mail: sekretariat@basen-bytow.pl

 

16.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Ubezpieczenie podczas zawodów spoczywa wyłącznie na zawodnikach lub jednostkach delegujących.

Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga komisja złożona z sędziego głównego i organizatora zawodów.

W przypadku zgłoszenia się mniejszej ilości zawodników w danej kategorii wagowej, organizator ma prawo do innego podziału nagród.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

 

zawodykulturystyczne 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.