Nowy cennik korzystania z oferty rekreacyjnej

Wrzesień 17th, 2017

logonimfa2Szanowni Goście Kompleksu „NIMFA”. Od 1 października 2017r. zacznie obowiązywać nowy cennik korzystania z oferty rekreacyjnej. Coraz wyższe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektu powodują, że niestety jesteśmy zmuszeni nieznacznie podnieść cenę części naszych usług związanych z korzystaniem z basenu oraz siłowni. Podwyżka cen wyniesie dla basenu od 0,50 zł do  1,00 zł brutto oraz siłowni w kwocie 0,33 zł brutto dziennie w karnecie. Cena jednorazowego wejścia na siłownie wzrośnie od 1,00 zł do 2,00 zł brutto. Mamy jednak nadzieję, że pomimo podwyżki cen, w dalszym ciągu będziecie Państwo korzystać z oferty „NIMFY”. Ponadto planujemy w najbliższym czasie poszerzyć ofertę dostępnych usług w Kompleksie Basenowo-Rekreacyjnym w Bytowie sp. z o.o. , co z pewnością uatrakcyjni wachlarz świadczonych usług i umili pobyt.

Zarząd Kompleksu Basenowo- Rekreacyjnego

                                                                w Bytowie Sp. z o.o.

 

CENNIK KORZYSTANIA Z OFERTY REKREACYJNEJ

(obowiązujący od 1 października 2017r.)

cennik2017

BILET DZIECIĘCY:
• Upoważnia tylko do korzystania z części basenowej,
• Przysługuje dziecku w wieku od powyżej 3 lat do ukończenia 12 lat pod opieką przynajmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna – dla dzieci w wieku szkolnym wymagana legitymacja szkolna,
• Ulga przysługuje tylko dziecku,
• Opłata za rodziców/prawnych opiekunów wg cennika,
• Ulga przysługuje na każde dziecko w rodzinie.

BILET SENIOR:
• Osoby powyżej 60 roku życia – wymagany dokument tożsamości ze zdjęciem.

KLIENCI INDYWIDUALNI – BILET ULGOWY:
• Uczniowie powyżej 12 lat, studenci – wymagana legitymacja szkolna lub studencka (wiek do 26 lat),
• Osoby niepełnosprawne, opiekun osoby niepełnosprawnej – wymagany dokument potwierdzający niepełnosprawność z adnotacją „wymaga opieki osoby drugiej”,

KLIENCI INDYWIDUALNI – BILET ZWYKŁY:
• W godzinach 7:00 – 8:00 możliwy jest jedynie zakup biletu jednogodzinnego na basen pływacki,
• Przy zakupie biletu wstępu Klient określa przewidywany czas pobytu,
• Cena biletu wstępu zależy od godziny dokonania zakupu biletu,
• Bilety wstępu mogą być 1, 2 i 3-godzinne,
• Bilet 3-godzinny upoważnia do całodziennego pobytu,
• W przypadku przekroczenia przewidywanego czasu pobytu, naliczana jest dopłata w cyklu minutowym i proporcjonalnie do ceny biletu obowiązującej w chwili zakończenia pobytu,
• Wejście do strefy saun wstrzymuje czas korzystania z basenu (Opłata za korzystanie ze strefy saun naliczana jest niezależnie i zgodnie z odrębnym cennikiem).

BILET GRUPOWY:
• Przysługuje grupie od 10 osób (dzieci, młodzieży, osobom dorosłym),
• Upoważnia do korzystania tylko z części basenowej,
• Niezależnie od grupy wiekowej cena zakupu biletu grupowego jest jednakowa,
• Cena zakupu zależna jest od czasu pobytu w pływalni,
• Bilet grupowy nie daje możliwości korzystania z innych usług w Kompleksie, np. sauny, solarium, odnowy biologicznej.

BILET BEZPŁATNY:

  • Dzieci do lat 3,
  • opiekunowie osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym,
  • opiekunowie grup zorganizowanych (1 opiekun na 15 osób dzieci do 18 r. ż.).

SAUNA:
• 0,40 zł/min. (24 zł/h) za pierwszą godzinę
• 0,20 zł/min. – następne godziny

SIŁOWNIA:
• 1 wejście:

do 15:00- 7 zł/100 min.

Od 15:00- 9 zł/100 min.

Karnet miesięczny- 90 zł bez ograniczeń wejść.

SOLARIUM:
• 1,00 zł/min
• Max 15,00 zł/15 min.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.