Przetarg na usługę w zakresie ratownictwa wodnego 2019

Grudzień 11th, 2018 | Posted by krzysiek in Aktualności | Przetargi - (Komentowanie nie jest możliwe)

ratownik

Przetarg nieograniczony na: „Usługę w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego w Bytowie Spółka z o.o. w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.” Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem kliknij tutaj

Ratownictwo wodne 2018 r.

Grudzień 5th, 2017 | Posted by krzysiek in Aktualności | Przetargi - (Komentowanie nie jest możliwe)

ratownik Informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty na Ratownictwo wodne w 2018 r.

Dostawa energii elektrycznej w 2018 r.

Listopad 28th, 2017 | Posted by krzysiek in Aktualności | Przetargi - (Komentowanie nie jest możliwe)

energialogoNa podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), dalej „Ustawa Pzp”, informuję o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, numer postępowania ZP. 271.3.2017.

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg na Ratownictwo Wodne

Listopad 10th, 2017 | Posted by krzysiek in Aktualności | Przetargi - (Komentowanie nie jest możliwe)

ratownikOgłoszenie o zamówieniu na usługę dotyczącą ratownictwa wodnego. Termin składania ofert w niniejszym postępowaniu – 16.11.2017 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2017 r. o godzinie 10:15 w Ośrodku Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk, Redzikowo 16B. Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem kliknij tutaj

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego

Marzec 18th, 2016 | Posted by krzysiek in Aktualności | Przetargi - (Komentowanie nie jest możliwe)

favOgłoszenie o wyniku postępowania na realizację zadania pod nazwą „Wykonywanie usług w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego w Bytowie w roku 2016 – Gmina Bytów”.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – usługi

Marzec 27th, 2015 | Posted by krzysiek in Aktualności | Przetargi - (Komentowanie nie jest możliwe)

favOgłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonywanie usług w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Kompleksu Basenowo – Rekreacyjnego w Bytowie w latach 2015 i 2016 – Gmina Bytów

Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego

Marzec 20th, 2015 | Posted by krzysiek in Aktualności | Przetargi - (Komentowanie nie jest możliwe)

favOgłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na „  Wykonywanie usług w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Kompleksu Basenowo – Rekreacyjnego w Bytowie w latach 2015 i 2016 – Gmina Bytów”.