Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Listopad 30th, 2020 | Posted by krzysiek Mysik in Przetargi - (Komentowanie nie jest możliwe)

ratownik
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. ZP.271.1.2020 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Kompleksu Basenowo – Rekreacyjnego w Bytowie Spółka z o.o. w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Informacja dla Wykonawców z otwarcia ofert

Listopad 27th, 2020 | Posted by krzysiek Mysik in Przetargi - (Komentowanie nie jest możliwe)

ratownik
Informacja dla Wykonawców z otwarcia ofert zamieszczonych ma podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dotyczy postępowania ZP.271.1.2020 o udzieleniu zamówienia publicznego na usługę w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego w Bytowie Spółka z o.o. w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Przetarg na usługę w zakresie ratownictwa wodnego 2021

Listopad 13th, 2020 | Posted by krzysiek Mysik in Przetargi - (Komentowanie nie jest możliwe)

ratownikUsługa w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego w Bytowie Spółka z o.o. w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Grudzień 27th, 2018 | Posted by krzysiek in Przetargi - (Komentowanie nie jest możliwe)

ratownik
1. informacja z otwarcia ofert  • Pobierz •

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty • Pobierz •

Przetarg na usługę w zakresie ratownictwa wodnego 2019

Grudzień 18th, 2018 | Posted by krzysiek in Aktualności | Przetargi - (Komentowanie nie jest możliwe)

ratownik
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ • Pobierz •

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia      • Pobierz •

Odpowiedź na zapytanie do SiWZ

Grudzień 14th, 2018 | Posted by krzysiek in Przetargi - (Komentowanie nie jest możliwe)

ratownikOdpowiedź na zapytanie do SiWZ

Przetarg na usługę w zakresie ratownictwa wodnego 2019

Grudzień 11th, 2018 | Posted by krzysiek in Aktualności | Przetargi - (Komentowanie nie jest możliwe)

ratownik

Przetarg nieograniczony na: „Usługę w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego w Bytowie Spółka z o.o. w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.” Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem kliknij tutaj