Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Grudzień 27th, 2018 | Posted by krzysiek in Przetargi - (Komentowanie nie jest możliwe)

ratownik
1. informacja z otwarcia ofert  • Pobierz •

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty • Pobierz •

Przetarg na usługę w zakresie ratownictwa wodnego 2019

Grudzień 18th, 2018 | Posted by krzysiek in Aktualności | Przetargi - (Komentowanie nie jest możliwe)

ratownik
Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ • Pobierz •

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia      • Pobierz •

Odpowiedź na zapytanie do SiWZ

Grudzień 14th, 2018 | Posted by krzysiek in Przetargi - (Komentowanie nie jest możliwe)

ratownikOdpowiedź na zapytanie do SiWZ

Przetarg na usługę w zakresie ratownictwa wodnego 2019

Grudzień 11th, 2018 | Posted by krzysiek in Aktualności | Przetargi - (Komentowanie nie jest możliwe)

ratownik

Przetarg nieograniczony na: „Usługę w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego w Bytowie Spółka z o.o. w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.” Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem kliknij tutaj

Ratownictwo wodne 2018 r.

Grudzień 5th, 2017 | Posted by krzysiek in Aktualności | Przetargi - (Komentowanie nie jest możliwe)

ratownik Informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty na Ratownictwo wodne w 2018 r.

Dostawa energii elektrycznej w 2018 r.

Listopad 28th, 2017 | Posted by krzysiek in Aktualności | Przetargi - (Komentowanie nie jest możliwe)

energialogoNa podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), dalej „Ustawa Pzp”, informuję o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, numer postępowania ZP. 271.3.2017.

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg na Ratownictwo Wodne

Listopad 10th, 2017 | Posted by krzysiek in Aktualności | Przetargi - (Komentowanie nie jest możliwe)

ratownikOgłoszenie o zamówieniu na usługę dotyczącą ratownictwa wodnego. Termin składania ofert w niniejszym postępowaniu – 16.11.2017 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2017 r. o godzinie 10:15 w Ośrodku Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk, Redzikowo 16B. Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem kliknij tutaj