Regulamin korzystania ze sztucznego lodowiska

 

 1. Sztuczne Lodowisko jest obiektem administrowanym przez Kompleks Basenowo-Rekreacyjny w Bytowie.
 2. Lodowisko jest otwarte codziennie w sezonie zimowym w godzinach od 10:00 do 20:00.
 3. Dzieci do lat 7 – na terenie Sztucznego Lodowiska mogą przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 4. Za przedmioty wartościowe pozostawione na terenie lodowiska lub w szatni nie odpowiadamy.
 5. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się szczególną ostrożność podczas jazdy.
 6. Punkt pierwszej pomocy znajduje się w pomieszczeniu wypożyczalni łyżew.
 7. Każdy wypadek, którego skutkiem są obrażenia ciała, osoba pokrzywdzona ma obowiązek niezwłocznie zgłosić pracownikowi obsługi Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego w Bytowie. Z tej czynności zostanie sporządzony protokół powypadkowy.
 8. Osoby korzystające z lodowiska obowiązane są ściśle stosować się do poleceń pracowników Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego w Bytowie.
 9. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu lodowiska.
 10. Osoby niszczące urządzenia techniczne lodowiska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 11. Książeczka skarg i wniosków znajduje się w pomieszczeniu recepcji  Domu Wypoczynkowego ,,Dom Sportowca”.

Zabrania się:

 1. Wnoszenia i spożywania alkoholu na terenie całego obiektu.
 2. Siadania na barierach, świadomego niszczenia łyżwami tafli i innych urządzeń lodowiska oraz wchodzenia w łyżwach do sanitariatów.
 3. Palenia tytoniu na terenie lodowiska.
 4. Zabrania się wstępu osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

                                                                                                                                                                                                           

Zarząd                                    

 Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego w Bytowie Sp. z o.o.