Cennik

Cennik obowiązujący od 01.01.2021r.

cennik2021

CENNIK ZA KORZYSTANIE Z OFERTY REKREACYJNEJ

Bilet zwykły
- w godzinach 6:30-8:00 możliwy jest jedynie zakup biletu jednogodzinnego na basen pływacki,
- przy zakupie biletu wstępu Klient określa przewidywany czas pobytu,
- cena biletu wstępu zależy od godziny dokonania zakupu w danej strefie czasowej,
- bilety mogą być 1, 2 godzinne oraz całodzienne,
- w przypadku przekroczenia przewidywanego czasu pobytu, naliczana jest dopłata w cyklu minutowym i proporcjonalnie do ceny biletu obowiązującej w chwili zakończenia pobytu,
- wejście do strefy saun wstrzymuje czas korzystania z basenu, wówczas naliczana jest opłata za pobyt w strefie saun wg stawek saunowych.
Bilet ulgowy
- uczniowie powyżej 12 lat, studenci – wymagana legitymacja szkolna lub studencka (wiek do 26 lat)
- osoby niepełnosprawne– wymagany dokument potwierdzający w stopniu lekkim lub umiarkowanym.
UWAGA! Dla indywidualnych osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i jego opiekuna wejście bezpłatne.
Bilet grupowy
- przysługuje grupie od 15 osób (dzieci, młodzieży, osobom dorosłym),
- upoważnia do korzystania tylko z części basenowej,
- niezależnie od grupy wiekowej cena zakupu biletu jest jednakowa.
- bilet nie łączy się z innymi ulgami.
Bilet dziecięcy
- upoważnia tylko do korzystania z części basenowej,
- przysługuje dziecku od 3 lat do 12 lat pod opieką przynajmniej jednego rodzica/ opiekuna prawnego,
- dla dzieci w wieku szkolnym do 12 roku życia wymagana legitymacja szkolna,
- ulga przysługuje tylko na dziecko,
- opłata za rodziców/opiekunów prawnych wg cennika.
Bilet senior
Ulga przysługuje dla osoby od 60 roku życia wymagany dokument tożsamości ze zdjęciem.

Klient po odebraniu transpondera zegarka akceptuje zapisy regulaminów obowiązujących w Kompleksie Basenowo-Rekreacyjnym w Bytowie Sp. z o.o.
Uwaga!!! (poszczególne kategorie biletów wstępu nie łączą się ze sobą.)

cennik20212