Warunki bezpieczeństwa na terenie obiektu

Grudzień 14th, 2021

logonimfa2Szanowni Państwo, Zarząd Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego w Bytowie Sp. z. o. o. od dnia 15 grudnia 2021 r. wprowadza następujące warunki bezpieczeństwa klientów oraz personelu na terenie obiektu w związku z Covid-19. Pomieszczenia na terenie obiektu poddawane są ozonowaniu. Korzystanie z obiektu jest dopuszczone dla osób, które nie posiadają objawów choroby zakaźnej, a ich temperatura ciała podczas badania termometrem infrared nie przekracza 38⁰ C i stosują się do poniższych zaleceń, odmowa dostosowania się do wymogów będzie skutkowała odmową sprzedaży usług ze strony personelu.

Ograniczenia w działalności basenów:
• Liczba osób jednoczasowo korzystających z basenu i niecek basenowych oraz z strefy saun nie może przekroczyć 45 osób, w pierwszej kolejności możliwość wejścia mają podmioty związane umowami ze Spółką. Limit nie dotyczy osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, które dobrowolnie okażą certyfikat szczepienia. Osoby, które nie okażą certyfikatu zaszczepienia, nie będą mogły skorzystać z usług Kompleksu.
• Obowiązuje zachowanie niezbędnego dystansu 1,5-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika i utrzymywanie minimalnej odległości od innych osób wynoszącej 1,5 m, także podczas pływania w basenie,
• Przestrzeganie zasad higieny użytkowników na pływalniach – obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej,
• Przestrzeganie ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej, przejście do hali basenowej przez brodzik do płukania stóp,
• W przypadku małych niecek i jacuzzi, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego zaleca się – korzystanie z nich pojedynczo lub w kilka osób pozostających we wspólnym zamieszkaniu,
• Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.

Ograniczenie w działalności siłowni i salki fitness:

• Liczba osób jednoczasowo korzystających z siłowni i salki fitness nie może przekraczać 14,
• Jednorazowy pobyt na siłowni nie może być dłuższy niż 90 minut,
• Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem przebywania w sali fitness i słowni.
• Należy zdezynfekować każde urządzenie używane przez klienta po zakończonym ćwiczeniu. Czynność realizowana jest przez klienta na podstawie widocznej informacji/instrukcji przy użyciu udostępnionego środka do dezynfekcji; zaleca się w miarę możliwości korzystanie przez klientów z własnych pomocy – typu maty,
• Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

Korzystanie z solarium
• Odbywa się przy zachowaniu wymogów sanitarnych poprzez wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcji łóżka solarnego, klamek, włączników po każdym jego użyciu.

Zarząd Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego
w Bytowie Spółka z o.o.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.