Zmiany w zakresie korzystania z KDR Gminy Bytów

Luty 12th, 2020

Uchwałą Nr XVI/149/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. Rada Miejska uchyliła uchwałę nr XXXIII/273/2013 z dnia 11 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Programu wspierającego rodziny wielodzietne pn. „Duża Rodzina w gminie Bytów”.
Zakończenie funkcjonowania gminnego Programu wspierającego rodziny wielodzietne spowodowane jest wprowadzeniem programu rządowego w ramach ustawy o Karcie Dużej Rodziny, co w efekcie przełożyło się na funkcjonowanie w naszej gminie 2 rodzajów kart dla rodzin wielodzietnych. Idea obu programów to wspieranie rodzin wielodzietnych, przy czym program rządowy jest programem o szerszym zakresie, tj. znacznie więcej podmiotów udziela zniżek oraz obszar obowiązywania obejmuje teren całego kraju.

Drodzy Klienci, w Kompleksie Basenowo-Rekreacyjnym w Bytowie Sp. z o.o. możecie niezmiennie od roku 2017 korzystać z Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, w zakresie zakupu biletów na basen i saunę z 10% zniżką.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.