Mikołajkowe Zawody Pływackie na Wesoło

Listopad 27th, 2017

mikolajkowezawodyplywackielogo2W dniu 6.12.2017 r. /środa/ godz. 17.00 na basenie sportowym Kompleksu Basenowo- Rekreacyjnego „NIMFA” w Bytowie odbędą się Mikołajkowe Zawody Pływackie na Wesoło. Uczestnicy mogą zgłaszać swój udział w zawodach w recepcji, w godzinach otwarcia basenu lub telefonicznie pod numerem 59 822-15-01, każdego dnia w godzinach otwarcia basenu. Serdecznie zapraszamy!

REGULAMIN

1.      CEL:

  • popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży
  • propagowanie zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa sportowego
  • wyrabianie nawyku prawidłowego wykorzystania czasu wolnego na rekreację
  • promocja basenu

 

2.      UDZIAŁ W ZAWODACH:

W zawodach mogą uczestniczyć:

  • osoby niepełnoletnie pod opieką opiekuna oraz za pisemną zgodą odpowiedzialności prawnej rodzica/opiekuna prawnego;
  • w konkurencji drużynowej rodzice/opiekunowie z dziećmi lub rodzeństwo, gdzie jedna osoba ma powyżej 18 lat.

 

3.      ORGANIZATOR:

Kompleks Basenowo – Rekreacyjny w Bytowie Spółka z o.o.

 

4.      TERMIN I MIEJSCE:

Zawody odbędą się w dniu 6.12.2017 r. /środa/ godz. 17.00 na basenie sportowym Kompleksu Basenowo- Rekreacyjnego „NIMFA” w Bytowie, ul. Mickiewicza 15. Możliwość wcześniejszego zapisu w recepcji basenu.

 

5.      KONKURENCJE PŁYWACKIE:

  • konkurencje indywidualne
  • konkurencje drużynowe – dwuosobowe

Konkurencje są niespodzianką i zostaną przedstawione w dniu zawodów.

 

6.      KATEGORIE:

W poszczególnych kategoriach wszyscy zawodnicy startują OPEN, czyli bez podziału na płeć.

 

7.      NAGRODY

Organizator zapewnia nagrody dla trzech najlepszych zawodników w konkurencji indywidualnej oraz trzech najlepszych zespołów w konkurencji drużynowej. Są to nagrody w postaci medali (1-3 miejsce) jak również nagrody rzeczowe. Dla każdego zawodnika słodki upominek.

 

8.      KOSZTY UDZIAŁU

Każdy uczestnik zawodów startuje na własny koszt wykupując godzinny bilet na basen. Uiszczenie opłaty startowej w postaci biletu upoważnia uczestnika do bezpłatnego pobytu

w strefie basenów do końca trwania zawodów.

 

9.      ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW

Uczestnicy mogą zgłaszać swój udział w zawodach w recepcji, w godzinach otwarcia basenu lub telefonicznie pod numerem 59 822-15-01, każdego dnia w godzinach otwarcia basenu.

 

10.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decydować będzie organizator.

mikolajkowezawodyplywackie

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.