VII Mistrzostwa Bytowa Amatorów w Pływaniu.

Grudzień 11th, 2019

Zapraszamy serdecznie,
do kibicowania oraz czynnego udziału w VII Mistrzostwach Bytowa Amatorów w Pływaniu, niedziela 15.12.2019 r. start godzina 10:00!

Regulamin:

1. CEL.

Celem zawodów jest upowszechnienie i popularyzacja sportu amatorskiego, propagowanie aktywnego stylu życia i promocja basenu w Bytowie.

2. UDZIAŁ W ZAWODACH:

W zawodach mogą uczestniczyć osoby:
• niepełnoletnie od 13 lat pod opieką opiekuna oraz za pisemną zgodą odpowiedzialności prawnej rodzica/opiekuna prawnego;
• pełnoletnie. Każdy uczestnik pisemnie oświadcza, że startuje na własną odpowiedzialność (oświadczenia uczestnicy otrzymają przed zawodami) lub przedstawiają odpowiednie zaświadczenie lekarskie zezwalające na start w zawodach.

3. ORGANIZATOR:

Kompleks Basenowo – Rekreacyjny w Bytowie Spółka z o.o. oraz Gmina Bytów.

4. TERMIN I MIEJSCE:

Zawody odbędą się w dniu 15.12.2019r. /niedziela/ godz. 10.00 na basenie sportowym Kompleksu Basenowo- Rekreacyjnego „NIMFA” w Bytowie, ul. Mickiewicza 15.

5. KONKURENCJE PŁYWACKIE:

Uczestnicy zawodów w poszczególnych kategoriach wiekowych będą rywalizować w następujących konkurencjach:
o 50m (styl dowolny)
o 100m (styl dowolny)
o 1000m (styl dowolny)
Zawodnicy rozpoczynają start ze słupka startowego lub z wody przy ścianie basenu.

6. KATEGORIE:
Dystans 50 m stylem dowolnym
o 13 – 20 lat K/M
o 21 lat i powyżej K/M
Dystans 100 m stylem dowolnym – OPEN
Dystans 1000 m stylem dowolnym – OPEN

Zawody w poszczególnych kategoriach odbędą się pod warunkiem, że do regulaminowych kategorii zapiszą się przynajmniej 3 osoby! Zawodnicy z kategorii wiekowej, do której zapisały się mniej niż 3 osoby mogą wystąpić w wyższej lub niższej kategorii wiekowej.

7. NAGRODY

Organizator zapewnia nagrody dla trzech najlepszych zawodniczek i zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych.

8. KOSZTY UDZIAŁU

Udział zawodników w zawodach jest bezpłatny na czas trwania mistrzostw.

9. ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW

Uczestnicy mogą zgłaszać swój udział w zawodach w recepcji w godzinach otwarcia basenu lub telefonicznie pod numerem 59 822-15-01 każdego dnia w godzinach otwarcia basenu, oraz instruktor@basen-bytow.pl

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decydować będzie organizator.

Organizator Imprez SportowychPlakat VII MISTRZOSTWA BYTOWA AMATORÓW W PŁYWANIU

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.