AKTUALIZACJA!

Luty 27th, 2020

Kompleks Basenowo-Rekreacyjny w Bytowie Sp. z o.o. jako organizator XI Otwartych Mistrzostw w Kulturystyce i Fitness Kobiet i Mężczyzn Bytów 2020 r. informuje, że w dniu dzisiejszym (11.03.2020 r. godzina 16:00) otrzymaliśmy pismo z PZKiFTS, którego treść prezentujemy poniżej:
„Zgodnie z rekomendacją Pani Minister Sportu dot. odwołania wszystkich imprez sportowych (również tych nie zakwalifikowanych jako imprezy masowe) PZKFITS również rekomenduje odwołanie zawodów w kulturystyce i fitness, które miały się odbyć 14.03.2020 w Bytowie organizowanych przez Kompleks Basenowo – Rekreacyjny.
Po ustaniu epidemii korona wirusa możemy wyznaczyć nowy termin na rozegranie zawodów w kulturystyce i fitness.”
WOBEC POWYŻSZYCH OKOLICZNOŚCI OKREŚLONYCH W PIŚMIE PZKFiTS, ODWOŁUJEMY ZAWODY NIE PONOSZĄC Z TEGO TYTUŁU JAKICHKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI.
(WPISOWE, KTÓRE ZOSTAŁO WPŁACONE NA KONTO ORGANIZATORA ZOSTANIE ZWRÓCONE W TERMINIE 5 DNI ROBOCZYCH)
Ponowny termin XI Otwartych Mistrzostw w Kulturystyce i Fitness Kobiet i Mężczyzn Bytów 2020 r.zostanie podany po ustaniu przyczyny jej odwołania w konsultacji z PZKFiTS.

XI Otwarte Mistrzostwa w Kulturystyce i Fitness Kobiet i Mężczyzn 2020 r.

11-mistrzostwa-kulturystyki11

Serdecznie Zapraszamy !

Sympatyków kulturystki i fitness na „XI Otwarte Mistrzostwa Pomorza w Kulturystyce i Fitness Kobiet i Mężczyzn”. Które odbędą się w Sobotę 14 marca 2020 r., początek o godz. 17:00, na sali sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych (Zawodówka) przy ul. Sikorskiego 35 w Bytowie.

REGULAMIN
XI OTWARTE MISTRZOSTWA POMORZA W KULTURYSTYCE I FITNESS – BYTÓW 2020

1. PATRONAT HONOROWY
Burmistrz Bytowa
2. ORGANIZATORZY
Kompleks Basenowo – Rekreacyjny w Bytowie Sp. z o.o.
3. WSPÓŁORGANIZATORZY
Urząd Miejski w Bytowie
Starostwo Powiatowe w Bytowie
Bytowskie Centrum Kultury
Polski Związek Kulturystyki Fitness i Trójboju Siłowego
4. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Zawody odbędą się w dniu 14 marca 2020 r., początek o godz. 17:00, w Hali Sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych (Zawodówka) przy ul. Sikorskiego 35, 77-100 Bytów.
5. BIURO ZAWODÓW I WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW
Weryfikacja zawodników odbędzie się w biurze zawodów (sala ZSP), które będzie czynne
w dniu imprezy, tj. 14 marca 2020 r. w godz. 15:00 – 16:30.
Wszyscy przystępujący do weryfikacji powinni posiadać:
a) ważny dokument tożsamości ze zdjęciem
b) aktualne zaświadczenie lekarskie zezwalające na start w zawodach lub aktualna Książeczkę Zdrowia Sportowca

c) aktualną i opłaconą licencję PZKFiTS
d) regulaminowy strój sportowy
e) nagranie do programu dowolnego.

6. UCZESTNICTWO
Zawodnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność. W zawodach mogą uczestniczyć jedynie zawodniczki i zawodnicy zrzeszeni w organizacjach sportowych będących członkami PZKFiTS.
Informacji w tej sprawie udziela Biuro Związku (tel. 022 550 09 67).
Każdy Klub biorący udział w rywalizacji musi mieć opłaconą składkę członkowską PZKFiTS na 2020 rok. Każdy startujący musi mieć opłaconą Licencję PZKFiTS na 2020 rok.
Licencję zawodnika może opłacić wyłącznie Klub. Wpłaty indywidualne nie będą rejestrowane.
Wysokość opłat podana jest w KOMUNIKACIE FINANSOWO-ORGANIZACYJNYM PZKFITS na 2020 r., dostępnym na stronie internetowej Związku pod adresem https://www.pzkfits.pl/wp-content/uploads/2019/12/KFO-2020.pdf
Informacji w sprawie opłaconych składek członkowskich (dot. stowarzyszeń sportowych), aktualnych i opłaconych licencji (dotyczy zawodniczek i zawodników) udziela biuro Związku, tel.: 0-22-550-09-67, fax.: 0-22-550-09-68, e-mail: pzkfits@pzkfits.pl
7. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia imienne startujących należy nadsyłać do dnia 10.03.2020 r, wypełniając
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY zamieszczony na stronie pzkfits.pl pod adresem

https://www.pzkfits.pl/rejestracja/bytow-2020/51/

Formularz niezawierający pełnych informacji o zawodniku nie zostanie przyjęty.
W zgłoszeniu każdy zawodnik lub zawodniczka musi podać:
– imię i nazwisko,
– datę urodzenia,
– klub,
– dokładną kategorię startową, w której zamierza wystartować,
– adres e-mail,
– telefon kontaktowy.

W formularzu zgłoszeniowym istnieje możliwość załączenia nagrania do programu dowolnego w formacie mp3. W nazwie pliku proszę umieścić imię i nazwisko zawodnika oraz kategorię w które zamierza wziąć udział. Nazwa pliku nie może zawierać polskich znaków diakrytycznych.
8. WPISOWE
Dla wszystkich kategorii obowiązuje wpisowe w wysokości 100 zł od zawodniczki / zawodnika. Kwotę z dokładnym wyszczególnieniem (w polu: temat / tytułem) imienia i nazwiska zawodnika i dopiskiem z podaniem kodu BYTOW 2020 należy wpłacać na konto
Kompleksu Basenowo-Rekreacyjnego Nimfa Sp. z o.o.
ul. A. Mickiewicza 15, 77-100 Bytów
BANK PEKAO SA Nr: 86 1240 3783 1111 0010 4735 0507
lub bezpośrednio podczas weryfikacji. Wpłaty dokonywane bezpośrednio przed weryfikacją obciążone będą dodatkowym narzutem w wysokości 20 zł.

Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku:
– negatywnej weryfikacji,
– rezygnacji zawodnika ze startu po weryfikacji,
– spóźnienia się zawodnika na start swojej kategorii.

9. KOMISJA SĘDZIOWSKA
Komisję sędziowską powołuje PZKFiTS. Zawody przeprowadzone zostaną zgodnie
z obowiązującymi przepisami PZKFiTS (IFBB).
10. NARADA TECHNICZNA
Narada techniczna dla sędziów i kierowników ekip odbędzie się w dniu zawodów tj. 14 marca 2020 r. w biurze zawodów o godz. 16:30.
11. KATEGORIE
XI Otwarte Mistrzostwa Pomorza w Kulturystyce i Fitness odbędą się w następujących kategoriach:
a) Fitness sylwetkowe kobiet – OPEN
b) Bikini fitness kobiet – do 166 cm i powyżej 166 cm
c) Fitness plażowe mężczyzn – do 182 i powyżej 182 cm
d) Kulturystyka klasyczna mężczyzn – OPEN
e) Classic physique – OPEN
f) Kulturystyka weteranów – OPEN
g) Kulturystyka mężczyzn:
– kat. do 80 kg
– kat. do 90 kg
– kat. +90 kg
– kat. OPEN, w której zmierzą się wyłącznie zwycięzcy powyższych kategorii wagowych

Zgodnie z przepisami IFBB w przypadku mniej niż 5 uczestników w kategorii, kategorie wzrostowe lub wagowe mogą zostać połączone a organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
12. NAGRODY
We wszystkich kategoriach za zajęcie:
• miejsca I, II, III – puchary i dyplomy, nagrody rzeczowe,
• miejsca IV, V, VI – dyplomy, upominki

W kategorii kulturystyka OPEN za zajęcie:
• miejsca I, II, III – dyplomy, nagrody rzeczowe lub finansowe,

Wśród kibiców zostanie wylosowana nagroda specjalna.

13. PROGRAM ZAWODÓW
Eliminacje i półfinały 14.03.2020 r. godz. 17.00:
Fitness sylwetkowe kobiet – I runda (porównania).
Kulturystyka mężczyzn – do 80 kg, do 90 kg, + 90 kg (I runda – porównania).
Bikini fitness kobiet do 166 cm – I runda (porównania)
Bikini fitness kobiet pow. 166 cm – I runda (porównania)
Fitness plażowe mężczyzn do 182 cm – I runda (porównania)

Fitness plażowe mężczyzn pow. 182 cm – I runda (porównania)

Kulturystyka klasyczna mężczyzn – I runda (porównania)

Classic physique mężczyzn – I runda (porównania)

Finały (odbędą się bezpośrednio po zakończeniu półfinałów).

Fitness sylwetkowe kobiet – II runda (I-walking + ocena sylwetki w zwrotach).
Fitness plażowe mężczyzn do 182 cm – II runda (zwroty)
Fitness plażowe mężczyzn pow. 182 cm – II runda (zwroty)
Kulturyści – kat. do 80 kg – II runda (pozy obowiązkowe, dogrywka) i III runda (program dowolny).
Kulturyści – kat. do 90 kg – II runda (pozy obowiązkowe, dogrywka) i III runda (program dowolny).
Kulturyści – kat. + 90 kg – II runda (pozy obowiązkowe, dogrywka) i III runda (program dowolny).
Bikini fitness kobiet do 166 cm – II runda (I-walking + ocena sylwetki w zwrotach)
Bikini fitness kobiet pow. 166 cm – II runda (I-walking + ocena sylwetki w zwrotach)
Kulturystyka klasyczna mężczyzn – II runda (pozy obowiązkowe, dogrywka) i III runda (program dowolny).
Classic physique mężczyzn – II runda (pozy obowiązkowe, dogrywka) i III runda (program dowolny).
Kulturystyka OPEN (pozy obowiązkowe i dogrywka).
14. ZAKWATEROWANIE
Istnieje możliwość zarezerwowania odpłatnego noclegu.
ul. Mickiewicza 13, 77-100 Bytów Tel. 59 822-26-10
e-mail: stadionbytow@wp.pl
Podane ceny wynajęcia pokoju są kwotami brutto:
Pokój 1-osobowy – 60 zł
Pokój 2-osobowy – 95 zł
Pokój 3-osobowy – 115 zł
1 osoba w pokoju 2 osobowym z łazienką 90 zł
Pokój 2-osobowy z łazienką – 130 zł
Pokój 3-osobowy z łazienką – 160 zł
15. UDZIELANIE INFORMACJI
Wszelkich informacji o zawodach udziela:
Kompleks Basenowo-Rekreacyjny w Bytowie Sp. z o.o.:
Paulina Bazner, organizator, tel.: 886 852 470
e-mail: instruktor@basen-bytow.pl
16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Ubezpieczenie podczas zawodów spoczywa wyłącznie na zawodnikach lub jednostkach delegujących.
Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga komisja złożona z sędziego głównego i organizatora zawodów.
W przypadku zgłoszenia się mniejszej ilości zawodników w danej kategorii wagowej, organizator ma prawo do innego podziału nagród.
Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

Zatwierdzam:
mgr inż. Andrzej Michalak ORGANIZATORZY
Wiceprezes PZKFiTS Grzegorz Domżalski,
dn. 06.02.2020 Prezes Zarządu Kompleks Basenowo-
Rekreacyjny w Bytowie Spółka z o.o.
Paulina Bazner
Organizator sportu
Partnerem Mistrzostw jest firma Fitness Authority.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.